Bostadsrättsföreningen Loket

 

STARTSIDA  ::  

 

 
 

Nycklar

Om du vill beställa extra portnycklar och ny låscylinder till din lägenhetsdörr (så att du kan använda portnyckeln till lägenheten) gör du det på Lokets expedition.

Har tappat bort din hushållsnyckel ska du också komma till Lokets expedition och beställa en ny.

Du måste ha med dig legitimation vid beställningen.

Se kontaktsidan för adress och expeditionstider.

Vi registrerar din beställning i en nyckelliggare och skickar den sedan till vår låssmed som är AB Järfälla Låsservice.

Du hämtar och betalar själv beställda nycklar och låscylindrar hos AB Järfälla Låsservice.

Se kontaktsidan för adress och öppettider.

Du måste ha med dig legitimation när du hämtar det du beställt.