Bostadsrättsföreningen Loket

 

STARTSIDA  ::  

 

 
 

Fastigheten

På den här sidan finns fastighetens historik och en del planritningar, samt gjorda och planerade renoveringar.

 
Information om huset och gjorda renoveringar

 • 1959-60: Fastigheten uppförs.
 • 1982: Taket byttes 1982 från eternitskivor till betongtaktegel. Förstärkningar av takets grundstomme gjordes samtidigt på grund av den ökade vikten från de nya takpannorna.
 • 1988: Samtliga trapphus målades år 1988.
 • 1994: Delar av huset får ny dränering.
 • 2000: Garageportarna byttes år 2000.
 • 2001: Värmeanläggning inkl värmestammar: Bytte uppvärmningssystem från olja till fjärrvärme 2001. Fjärrvärmeleverantör är Eon. Värmestammar original.
 • 2001: Fasad: Putsfasaden byttes år 2001. Vi bytte samtidigt färg på huset från grått till gult.
 • 2004: Allmänutrymmen: Tvättstugorna renoverades år 2004. Nya tvättmaskiner installerades samtidigt. Tvättstuge/källargången port 83-89 målades år 2004.
 • 2005: Delar av huset får ny dränering.
 • 2005: Undre delen av parkeringsmuren port 83-89 byttes år 2005.
 • 2007: Samtliga fönster byttes år 2007 till underhållsfria aluminiumfönster med isolerglas.
 • 2008: Entrépartierna byttes mot nya i ek.
 • 2011: Lekplats renoveras med nya redskap och nytt underlag. Boulebana anlades.
 • 2012: Utomhusbelysningen modifierades samt 3 nya belysningsstolpar sattes upp i parken.
 • 2012: 1 av 2 inkommande och utgående huvudvattenledningar för tappvatten och avlopp byttes.
 • 2012: Återvinningsrum för bland annat tidningar och förpackningar installerades.
 • 2013: Samtliga gamla balkonger nedmonterades och nya monterades. I samband med detta gjordes balkongerna djupare och inglasades. Inglasningen gjordes i sammarbete med Trafikverket.
 • 2014: Samtliga fönsterglas (ej de innanför balkonginglasning) utmed Vasavägen har bytts till mer bullerdämpande glas. Åtgärden gjordes i sammarbete med Trafikverket.
 • 2016: Delar av innergården renoverades. Den gamla slipersmuren vid ”getingmidjan” byttes ut mot ny i sten. Belysningspollare monterades. Piskställningarna renoverades och grusgångarna fick ny beläggning. 2 nya körsbärsträd planterades.
 • 2017: Trapphusbelysningen byttes till nya energisnåla LED-armaturer. Källargångar och cykelgarage fick LED-armaturer 2019
 • 2017: Nytt elektroniskt inpasseringssystem inklusive porttelefon och elektronisk tvättstugebokning
 • 2017: Installation av postboxar.
 • 2019: Samtliga tvättstugor renoverade och med nya maskiner.
 • 2019: Uppdatering och injustering av värmesystemet.
 • El: Original. Föreningen ansvarar endast för elledningar fram till säkringsskåp. Säkringsskåpet och ledningarna ut i lägenheten är lägenhetsinnehavarens ansvar.
 • Avloppsstammar: Original.  Renoverade med Prolinemetoden 2016-2017. Man gör ett nytt rör i kompositmaterial i det gamla gjutjärnsröret.
 • Tappvattenstammar: Original

 
Återkommande åtgärder

 • Avloppsstammar: Original. Högtrycksspolas vart 5:e år.

 
Planerade renoveringar

 • Byte av tak. Beräknad kostnad runt 6 miljoner. I samband med detta finns tankar på att installera solpaneler/solceller.
 • Föreningen tittar på energibesparande åtgärder, t.ex. bergvärme

 
Planritningar

Vi garanterar inte överensstämmelsen med verkligheten och reserverar oss för eventuella fel som kan förekomma i dessa ritningar.

Källare_Skyddsrum_83_89
Källare_Skyddsrum_83_89_2

Garage_69_75

Garage_69_75_2

Garage_69_75_3

Garage_77_81

Garage_77_81_2

Garage_77_81_3

Sutteräng_83_89

Sutteräng_83_89_2

Entre_69_75

Entre_77_81

Entre_83_89

Våning_1-3_69_75

Våning_1-3_77_81

Våning_1-3_83_89